Prijava v Borzo znanja
uporabniško ime: 
geslo: 
Ste pozabili geslo?
Registrirajte se
Kakšen se vam zdi nov portal Borze znanja?
Domov \ O Borzi znanja

Kako in zakaj je nastala Borza znanja?


Najprej je bila praksa tisočletij, v katerih se je človek nenehno učil z opazovanjem, s posnemanjem, s poskusi in z napakami, s svojimi izkušnjami in z nasveti drugih ljudi. Tako se je razvila ideja o informacijskih središčih, ki bi spodbujala neformalno izmenjavo najrazličnejših znanj in informacij med ljudmi in jim pri tem pomagala.

V osemdesetih letih je v Chicagu nastala ustanova "The Learning Exchange", ki je temeljila na načelu "each one teach one". Po njenem zgledu je Andragoški center Republike Slovenije leta 1992 razvil projekt Borza znanja, ki po programu sledi konceptom permanentnega, neinstitucionalnega in neformalnega izobraževanja, spodbujanja razvoja splošne kulture vseživljenjskega učenja ter izboljšanja kvalitete življenja znotraj učeče se družbe.

Dvom, ali bodo Slovenci sprejeli tovrstno obliko učenja, se je razblinil že ob prvih navdušenih odzivih uporabnikov. Osrednji Borzi znanja v Ljubljani kot prvi delujoči so se do sedaj pridružile že borze znanja v: Mariboru, Novem mestu, Izoli, Murski Soboti, Škofji Loki, Ptuju, Celju, Postojni, Novi Gorici in Žalcu.

Kaj je Borza znanja?


Informacijsko središče, v katerem zbiramo, urejamo in posredujemo podatke o ljudeh, ki znanje iščejo, in o ljudeh, ki znanje ponujajo. Podatkovna baza se dnevno polni in daje uporabnikom velike možnosti uporabe v smislu izmenjave ponudb in povpraševanja različnih znanj.

Sistem in Mreža borz znanj Slovenije je edinstven primer v svetu, v katerega se brezplačno vključujejo ponudniki in iskalci znanja že od leta 1992. Borza znanja je torej posrednik med ponudniki in uporabniki. Ponudniki znanja ne morejo biti pravne osebe, temveč zgolj fizične osebe, lahko pa so pravne osebe uporabniki. Predmet ponudbe in povpraševanja predstavljajo znanja, vedenja, veščine in spretnosti z najrazličnejših področij. Borza znanja zagotavlja le informacije o ljudeh, ne preverja pa kakovosti njihovega znanja, prav tako je oddolžitev ponudnikom znanja zasebna stvar obeh uporabnikov Borze znanja.

Borza znanja je projekt razvit na Andragoškem centru RS in predstavlja del širše zastavljenega projekta Središče za pospeševanje samostojnega učenja. Glavni financer projekta je Ministrstvo za šolstvo in šport. Cilj projekta je širjenje različnega znanja v najširše plasti prebivalstva po neformalni poti.

Kaj vam ponuja Borza znanja?


Če se želite nečesa naučiti: podatke o ljudeh, ki vas lahko to naučijo!
Če želite s svojim znanjem pomagati drugim: podatke o ljudeh, ki potrebujejo vaše znanje in izkušnje!
Če želite sodelovati v kakšni dejavnosti: podatke o ljudeh, ki se zanimajo za podobne stvari!

Prijazno vam bomo pomagali, kadar boste potrebovali našo pomoč.

Kako do storitev Borze znanja?


Obiščete ali pokličete vašemu bivališču najbližjo Borzo znanja. Zaprosili vas bomo za nekaj osnovnih podatkov, s katerimi bomo previdno ravnali. Zaupali nam boste svoje želje po znanju, informacijah ali spretnostih.

Preverili bomo, ali so podatki, ki jih potrebujete, na voljo v naši bazi informacij. V tem primeru vam bomo posredovali ime in telefonsko številko ljudi, ki vam lahko pomagajo. Če med uporabniki v naši bazi ni nikogar, ki bi lahko zadovoljil vaše potrebe po iskanem znanju, se bomo potrudili in jih poskusili najti s pomočjo oglaševanja v sredstvih javnega obveščanja. Oglaševanje je anonimno in brezplačno.

Aktualne ponudbe in povpraševanja v Borzi znanja lahko spremljate tudi v nekaterih množičnih občilih.

Kaj Borza znanja pričakuje od vas?

 
Borza znanja posreduje podatke o ponudnikih in uporabnikih znanj brezplačno. Ker želimo, da so naše storitve kakovostne, vas bomo prosili za povratno informacijo. Vaša mnenja, predlogi in ideje v zvezi z našim posredovanjem informacij bodo koristno pripomogli k temu, da bo zadovoljstvo obojestransko.

Kaj je še značilno za Borzo znanja?

 
Borze znanja ne odločajo o tem, kje, kdaj in kako boste izmenjali znanja in informacije. Način učenja je odvisen od vaših potreb, želja in možnosti. Tudi o tem, kako se boste drug drugemu oddolžili, se dogovorite sami. V borzah znanja lahko sodeluje vsak, ki ima neko znanje ali spretnost. Potrdil o formalni izobrazbi ne potrebujete. Zadovoljni smo, da ste se odločili svoje znanje dopolniti ali nadgraditi oziroma ponuditi tudi drugim.

Borze znanja posredujejo zgolj podatke o učnih ponudbah in povpraševanjih, ne zagotavljajo pa kakovosti učnih storitev. V pomoč so nam vaše povratne informacije. Če nekoga, ki vam je znanje posredoval ali ste mu pomagali vi, posebej pohvalite, ga obvestimo o vašem zadovoljstvu in z veseljem priporočamo tudi drugim. Če pa nas obvestite, da s posredovanjem niste bili zadovoljni, smo pri naslednjem navezovanju stikov bolj previdni in zadržani.
 Domov \ O Borzi znanja
izvedba izdelava spletnih strani